Telefoon

+ 32 477 47 57 82

E-mail

info@choufkes-wellness.be

Openingstijden

van 09:00 - 18:00

Scroll naar beneden of volg de links naar een bepaald onderwerp.

LEEFTIJD

Sauna voor kinderen
Vanaf 4 jaar kunt u een kind een saunabad laten nemen. Laat een kind echter voor zijn tiende levensjaar niet alleen vertoeven in een sauna. Een saunabezoek heeft ook voor kinderen een heilzame werking. Ze worden gehard en zijn beter bestand tegen infecties. Bloot zijn wordt bovendien beschouwd als “gewoon” waardoor kinderen beter opgewassen zijn tegen de overdreven nadruk die de maatschappij legt op seksualiteit. Nerveuze kinderen zullen een betere nachtrust vinden. De inslaaptijd wordt verkort en de doorslaaptijd wordt verlengd. Ook concentratieproblemen schijnen er door af te nemen.

Sauna voor ouderen
Wie gewoon is om regelmatig naar een sauna te gaan, hoeft deze gewoonte niet stop te zetten als men een jaartje ouder wordt. Een eerste saunabezoek boven de leeftijd van 60 jaar wordt echter afgeraden. Spreek er gerust met uw arts over.

ZWETEN… IS GEZOND

Vochtbalans in het lichaam
Het door het lichaam geproduceerde zweet verdampt in de lucht. Zo regelt het lichaam zijn lichaamstemperatuur, die immers, onafhankelijk van de buitentemperatuur, steeds rond de
37 ° C gehouden moet worden.Hoe droger de lucht rondom het lichaam is, des te sneller verdampt het zweet.
De aanmaak en afscheiding van zweet speelt een doorslaggevende rol bij het handhaven van deze belangrijke vloeistofbalans.Daarom wordt de huid ook wel de “derde nier” genoemd.
Na de sauna een drankje nuttigen…
Tijdens een saunabeurt verliest u lang niet zoveel zweet als bij een zware lichamelijke inspanning of topsport, dus is het niet nodig meteen het zout weer te vervangen, maar wel het vocht. Even een drankje dus! Veel water drinken is gezond!

SAUNAPRINCIPE
Sauna berust op de wisselwerking tussen hete lucht en koud water. Het gaat erom warm en koud zo af te wisselen dat het voor het lichaam zo plezierig en gezond mogelijk is.

Ontwikkeling van warmte in de sauna:
Hoogte Temperatuur Vochtigheidsgraad
laagste bank 50° C. 20 tot 60 %
Middelste bank 65° C. 10 tot 20 %
Hoogste bank 80° C. 5 tot 10 %
Plafond 100° C. 2 tot 5 %

De mens en zijn waterhuishouding:
Normale Lichaamstemp. 37 ° C. Lichaam werkt normaal.
Verhoogde lichaamstemp. > 37 ° C. Lichaam produceert zweet om af te koelen.
Verlaagde lichaamstemp. < 37 ° C . Lichaam stimuleert de doorbloeding om op te warmen.

Niet bang zijn voor koud water:
De warmte die bij het opwarmen wordt opgenomen, dringt voornamelijk door in de huid en de buitenste organen. Deze worden op deze manier extra doorbloed. Bij het afkoelen met koud water wordt de overbodige warmte van de huid “afgespoeld”. De poriën trekken weer dicht en het verwarmde bloed stroomt op volle kracht naar de rest van het lichaam. Dit geeft een prettig en verfrissend gevoel.
Je geeft als het ware een training aan je lichaam. Bovendien bouw je een weerstand op tegen winterkwalen.

DOEL

Het voornaamste effect van een saunabad is zonder twijfel de krachtige doorbloeding. De huid maar ook de inwendige organen worden sterk doorbloed door impulsen in de bloedsomloop. Het tweede effect is de ontspanning van de spieren en het zweten. Dit gebeurt zonder enige lichamelijke inspanning. Je kan dus stellen dat een saunabad niet inspannend maar juist ontspannend werkt.
Een saunabad zorgt er ook voor dat men minder gevoelig wordt voor grote temperatuurverschillen. Men is beter bestand tegen koude maar ook tegen extreme warmte.

ALCOHOL
Gebruik geen alcohol tijdens of voor de sauna. De meeste fatale ongevallen in sauna’s zijn te wijten aan alcoholgebruik. Bier en wijn doet de bloedvaten uitzetten, waardoor de bloeddruk extreem laag wordt. De combinatie van alcohol en hitte leidt tot hartritmestoornissen en plotse dood bij gevoelige mensen. Dodelijke slachtoffers van overhitting in sauna’s zijn vaak mannen van middelbare leeftijd die voordien alcohol gedronken hebben. Maar dit akelige beeld geldt dus niet voor het overgrote deel van de mensen die erg veel plezier beleven aan hun hittebad!

Afvallen
Tijdelijk een kilo lichter door vochtverlies
Val je af in de sauna?
Val je er ook van af als je naar de sauna gaat? Een veelgehoorde vraag, waarbij in de meeste gevallen de wens de vader is van de gedachte. Het antwoord kan even kort als onduidelijk zijn: ja, maar je slankt er niet van af …

Veel vochtverlies
Daarom is een korte toelichting hier op zijn plaats. In de sauna zweet je flink. Mannen over het algemeen meer en makkelijker dan vrouwen, maar toch…., je raakt op zo’n avondje sauna heel wat vocht kwijt. En dus ook gewicht. Dat kan variëren van een paar ons tot soms wel meer dan een kilo. Het ligt eraan hoe heet de sauna is en hoeveel iemand zweet. Wie dus voordat hij naar de sauna gaat op de weegschaal gaat staan en direct na het laatste rondje weer, zal merken dat zijn of haar lichaamsgewicht is afgenomen.

Tijdelijke aard
Maar ….. juich niet te vroeg, want dat is maar van zeer tijdelijke aard. Het lichaam is veel vocht kwijtgeraakt en heeft dus behoefte aan aanvulling. Een drankje gaat er dus best in. Sauna maakt dorstig. En het duurt dan ook niet zo lang of het verloren gewicht is er weer bij. Wie dus echt wil afvallen zal meer moeten doen. In de meeste gevallen zal dat neerkomen op (veel) minder eten en meer bewegen. Waarbij met name het eerste het meeste helpt om af te vallen. Naar de sauna gaan is dus geen remedie om af te slanken.

Gezondheid ten goede
Natuurlijk blijven er voldoende argumenten over om op regelmatige basis een bezoek aan de sauna te brengen. Het komt uw gezondheid op vele manieren ten goede. En iemand die in goede conditie is zal dat ook graag willen blijven. Hij of zij zal dan ook zeker wegen vinden om het gewicht op peil te houden of wanneer dat te hoog is met gezonde middelen omlaag te brengen. Je voelt je er altijd beter bij. En niet alleen in de sauna!

Astma

Al benauwd genoeg!
Sauna is niks voor mij. Ik heb namelijk astma, en dan heb ik het van tijd tot tijd al benauwd genoeg. Je dacht toch zeker niet dat ik de benauwdheid ging opzoeken in zo’n heet zweethok?….. Deze reactie wordt veel gehoord, maar is niet terecht. Integendeel. Mensen die last hebben van astma (of chronische bronchitis) kunnen gerust naar de sauna gaan. Het is zelfs heel goed. We zullen proberen dat hier uit te leggen.

Aantal aanvallen neemt af
Astma wordt vaak veroorzaakt door allergie en berust op kramptoestanden van spiervezeltjes in de wand van de kleine luchtpijpvertakkingen. Tussen de aanvallen door heeft een astmapatiënt vrijwel geen klachten en voelt zich dan ook geen patiënt. Onder invloed van de droge warmte in de saunakabine gaan de spieren zich ontspannen. Dus ook de hele kleine spiertjes, en dat is precies wat een astmapatiënt nodig heeft om geen aanval te krijgen. Zowel in binnen- als in buitenland is veel onderzoek gedaan naar de werking van de sauna op astma. Door regelmatig saunabezoek neemt het aantal aanvallen af en ademhalingsmoeilijkheden worden minder. Dit komt ook omdat het zenuwstelsel in de sauna zo gunstig wordt beïnvloed. En ook komt er in de sauna meer cortisol in het bloed. Deze stof, die afgescheiden wordt door de bijnierschors geeft een verlaging van reacties, dus ook van de reacties die een astma-aanval veroorzaken.

Preventie verkoudheid
En wat dacht u van de preventie van de sauna tegen verkoudheid? Voor astmapatiënten altijd een bron van problemen. Wie regelmatig naar de sauna gaat heeft van verkoudheid nauwelijks meer last. Zelfs bij griepepidemieën komen trouwe saunabezoekers er altijd goed af. De wisseling van hoge en lage temperaturen bouwt in het lichaam een natuurlijke weerstand op tegen die vervelende verkoudheden……. Onderzoeken en medisch researchwerk hebben aangetoond dat sauna bij astmapatiënten een sterk positieve invloed heeft op de meetbare luchtverplaatsing in de longen. De vitale capaciteit neemt toe, zoals dat met een mooi woord heet. Astma-lijders die vaak met een wat opgeblazen long te kampen hebben en ook erg vatbaar zijn voor infekties van hun luchtwegen hebben zeer veel baat bij de sauna, waar ze gehard worden en hun weerstandsvermogen verhoogd wordt.

Chronische bronchitis
En wat geldt voor astmapatiënten geldt ook voor mensen die last hebben van chronische bronchitis. De praktijk heeft bewezen dat regelmatig saunabezoek zeer verlichtend werkt.

Probeer het zelf
Sauna niet geschikt voor mensen met astma en chronische bronchitis? Vergeet het maar. En probeer het maar. U zult ervaren dat het juist een heerlijke opluchting is!

Bloeddruk

Wat doet de sauna met mijn bloeddruk?
Uw bloeddruk is niet altijd constant. Hij stijgt als u zich opwindt of zenuwachtig maakt of wanneer u eet. Hij daalt als u slaapt of als u rustig en ontspannen bent. Maar wat gebeurt er met uw bloeddruk in de sauna? Door de hoge temperatuur in de saunacabine worden de bloedvaten wijder, met name de bloedvaatjes in de huid. Het bloed heeft dus niet alleen minder weerstand in de bloedvaten maar ook een veel groter stroomgebied. Het gevolg hiervan is dat de bloeddruk daalt. Hoe hoger die bloeddruk is hoe meer hij zal dalen. Bij het afkoelen gebeurt het tegenovergestelde. De bloedvaatjes worden weer nauwer of sluiten zich. Het bloed heeft weer een kleiner stroomgebied en een grotere weerstand. Met als gevolg dat de bloeddruk stijgt. Bij mensen met lage bloeddruk meer dan bij mensen met een normale bloeddruk. Waarmee we maar willen zeggen dat sauna een regulerende invloed heeft op uw bloeddruk. Maar daar hoort wel wat bij.

Saunaregels in acht nemen
U moet zich in de sauna wel aan de regels houden. Dat houdt iedere goede sauna-exploitant zijn gasten steeds weer voor. In woord en geschrift. En uw bloeddruk vertelt u dat dat geen loze praatjes zijn. Want als u zich in de sauna niet aan de regels houdt: u zich niet rustig en ontspannen gedraagt; u zich niet volgens de richtlijnen afkoelt na het saunabad; u het warme voetenbad vergeet; ja,… dan doet de sauna u geen goed. Dan raakt uw gestel in de war, dan schommelt uw bloeddruk veel te sterk. Dan zult u zich ook niet prettig voelen na een saunabad. Samenvattend kunnen we het zo zeggen: sauna is gezond, ook voor uw bloeddruk, maar de regels goed hanteren is een bloedserieuze zaak.

Sauna goed voor hart
Japans onderzoek onder leiding van dr. Chuwa Tei laat zien dat een verslechterde aderconditie verbeterde door regelmatig saunabezoek. Dr. Tei vergeleek 10 gezonde mannen met 25 mannen met minstens één van de volgende risicofactoren voor atherosclerose, hoge cholesterol, hoge bloeddruk, suikerziekte of roken. Alle deelnemers gingen twee weken lang elke dag 15 minuten in een droge sauna bij
60 ºC en rustten daarna 30 minuten onder dekens. De vaatconditie werd bepaald door meting van de capaciteit van de bloedvaten tot uitzetten en contraheren. Deze factor bleek verbeterd in de groep met risicofactoren. De bloeddruk bleek algemeen iets verlaagd. Effecten van de sauna waren vergelijkbaar met die van lichamelijke inspanning. De sauna is daarbij gunstig voor mensen die problemen hebben met lopen. Bovendien is er geen gevaar voor overbelasting van het hart. De hitte van de sauna lijkt echter niet aan te raden voor mensen die al gedurende lange tijd ernstige hartziekten hebben.

Diabetes

Diabetes en Sauna
Ook een diabeticus (suikerpatiënt) hoeft de sauna niet te mijden. Velen denken dat een saunabad erg veel energie vraagt en verbinden daar de conclusie aan dat het een te grote inspanning is voor diabetici. Die veronderstelling is niet juist. Sauna vergt nl. niet veel energie. Het lichaam wordt weliswaar warm, maar die warmte komt van buiten en niet van binnenuit. Ook afkoelen en rusten vraagt geen energie.

Regelmaat gewenst
Zoals bekend komt diabetes voort uit een storing in de stofwisseling. De alvleesklier produceert te weinig insuline, welke nodig is voor het verteren en verbranden van het voedsel. Erg veel drinken, erg veel plassen, veel eten en toch vermageren zijn enkele symptomen dat het met de alvleeskier niet in orde is. Dankzij de medische wetenschap kunnen diabetici normaal functioneren. Zij moeten zich wel aan een aantal regels houden: ze moeten regelmatig leven en op vaste tijden eten en zorgen dat de hoeveelheid insuline in hun lichaam op peil blijft. In een aantal gevallen zijn medicijnen of dagelijkse injecties nodig.

Kansvermindering op aderverkalking
Vervelend is ook dat diabetici een verhoogde kans op aderverkalking hebben. En daar stippen we nu een punt aan, waarom de sauna juist zo uitermate geschikt is voor diabetici.
Door regelmatig naar de sauna te gaan blijven (of worden) de bloedvaten en aders soepeler, wordt iemands conditie beter en vermindert de kans op aderverkalking aanzienlijk. Noem dat maar slecht!

Duizeligheid
En als het nu een enkele keer toch voorkomt dat een diabeticus tijdens een saunabad wat duizelig wordt?
Geen paniek. Het heeft met het voorgaande nauwelijks iets te maken. Het is een verschijnsel dat heel zelden, ook wel bij niet-diabetici, voorkomt. Even rustig aan en een suikerklontje of een biskwietje in de mond en het leed is zo weer geleden.

Sauna geen wondermiddel
Helaas, sauna is geen wondermiddel waardoor u van uw suikerziekte genezen kunt. Maar het is ook absoluut niet zo dat u zich de gezonde weldaad ervan zou moeten ontzeggen.

Integendeel. Geniet er maar van!

Huid

Sauna de grootste vriend van uw huid
Een mooie, gave en jong blijvende huid is voor veel mensen helaas meer een vrome wens dan een realiteit. En er wordt wat geld besteed aan smeerseltjes, crèmes en cleaners om dat ideaal te bereiken of op zijn minst te benaderen.
Zonder overdrijven mogen we stellen dat de sauna de grootste vriend is van uw huid. In de sauna wordt uw huid beter dan waar ook gereinigd omdat bij zo een hoge temperatuur uw bloedvaten en uw poriën zich maximaal verwijden. Bij het afkoelen gebeurt het tegenovergestelde: ze trekken zich zo dicht mogelijk samen. De doorbloeding zorgt ervoor dat uw huid van binnenuit gereinigd wordt en bij het transpireren door de hitte worden de verhoornde huidcellen week en onder de douche wast u deze oude huidschilfers eenvoudig af.

Bij regelmatig saunabezoek optimaal effect
Zowel de saunacabine (waar de temperatuur hoog is en de luchtvochtigheid laag) als het stoombad (waar de luchtvochtigheid heel hoog is en de temperatuur lager) hebben een heilzame werking op de huid. Al na een eerste saunabezoek is het aan uw huid te zien, maar het effect is natuurlijk optimaal wanneer u regelmatig het spel van warm en koud speelt. 0mdat u in de sauna helemaal bloot bent, kunt u vrijuit zweten en kan de hele huid profiteren. Natuurlijk kan de ene mens beter en sneller zweten dan de ander. Maar ook hier geldt: oefening baart kunst. Hoe vaker men een saunabad neemt hoe meer de zweetklieren geprikkeld worden. Even terzijde: het zal u opvallen dat u in een saunacabine wel ziet dat iedereen zweet, maar ruiken doet u het niet! Dat komt omdat aan de hygiëne grote aandacht wordt besteed. Niet voor niets moet iedereen in de saunacabine op een badlaken gaan zitten, want dan kan het zweet niet in de banken trekken. Spreuk: Hygiëne is goud, geen zweet op hout! En niet voor niets gaat iedereen die uit de saunacabine komt eerst onder de koude douche vóórdat hij of zij in een dompelbad, zwembad of whirlpool stapt…..

Geen zeep
Douchen na afloop van het saunabezoek niet met zeep en shampoo. Schoner dan de huid nu is, kan hij niet meer worden. Het enige wat u ermee bereikt is dat de poriën die tijdens het saunabad zo fijn werden geactiveerd, weer potdicht gaan zitten.

Kou vatten

Zal ik geen kou vatten als ik in mijn blootje loop?
Ik heb het met de jas aan al koud, en jij loopt in de sauna in je blootje zomaar rond ? Dan vraag je om kouvatten. Een begrijpelijke reactie van iemand die de sauna niet kent. Maar iemand die vertrouwd is met saunabaden zegt : Lekker mis! In de sauna wordt je niet verkouden. Integendeel: als je regelmatig (minstens éénmaal in de week) naar de sauna gaat, zul je merken dat je veel minder vaak verkouden bent dan anderen. Dat komt omdat in de sauna je lichaam gehard wordt. Heel simpel gezegd komt het er hier op neer dat je in de saunacabine zoveel warmte opdoet, de koude douche daarna als aangenaam ervaart.

Huid- en lichaamstemperatuur
Daar is ook wel een verklaring voor. Een gezond mens heeft een lichaamstemperatuur van 37 graden Celsius. De warmte die voortdurend vrij komt door de stofwisseling of spierarbeid wordt in de regel naar de huid vervoerd en afgegeven, mits de omgevingstemperatuur lager is dan die van het lichaam. In de saunacabine (waar de temperatuur veel hoger is) zorgt het lichaam door het bevochtigen van de huid (zweetdruppels) voor veel waterverdamping en de daarmee gepaard gaande verdampingskoude. In de sauna verwijden alle bloedvaten in de lagen van de opper- en onderhuid zich sterk en neemt de afkoeling (door transpireren) tot een maximum toe. Toch is die niet voldoende om de temperatuur niet te doen stijgen. Inwendig niet meer dan 1 graad, maar de huidtemperatuur stijgt wel tot boven de 40 graden Celsius. Deze oververwarming moet het lichaam in de afkoelingsfase weer afgeven waarbij de in de huid gelegen bloedvaten wijd open dienen te staan. Neemt men nu een koude douche en daarna een dompelbad, dan vernauwen de bloedvaten in de huid zich razendsnel. Neemt men daarna een warm voetenbad dan verwijden die bloedvaten zich weer.

Natuurlijke zomer/winterjas
Die herhaalde verwijding, vernauwing en weer verwijding van de ontelbare kleine bloedvaatjes in de huid zorgen voor een harding van het lichaam. Mensen die regelmatig naar de sauna gaan en de saunagang zo een twee à drie maal herhalen trekken zich op deze manier een natuurlijke zomer/winterjas aan en zij zullen merken dat zij steeds minder gevoelig worden voor temperatuursverschiIlen, ook in het dagelijkse leven. Kouvatten in de sauna? Nee, integendeel.

Luchtwegen

Is een saunabezoek niet ongezond voor de luchtwegen?
Wie voor het eerst een hete saunacabine binnenkomt, schrikt onwillekeurig van de hitte die u als het ware de adem afsnijdt. Hoger dan de tweede bank komt de beginneling dan ook meestal niet. En dat is ook goed, want sauna moet u leren. Het lichaam moet wennen aan de hoge temperatuur en aan de daarop volgende afkoeling. Een vraag die beginnelingen altijd stellen is: kan mijn lichaam dat nou allemaal wel verdragen? Is het niet slecht voor mijn hart of voor mijn longen? En is het niet ongezond voor mijn luchtwegen? Wij willen in het kort stilstaan bij de invloed van sauna op de luchtwegen. Daar is veel onderzoek naar gedaan.

Slijmafscheiding wordt verhoogd
Door middel van experimenten heeft men onder meer kunnen bewijzen dat de slijmvliezen door de warme saunalucht niet worden beschadigd of uitdrogen. Integendeel, de slijmafscheiding in de luchtwegen wordt verhoogd. Voor mensen met een chronische bronchitis met veel vastzittend slijm is de sauna heel goed. De sauna zorgt voor een heel goede doorbloeding van de luchtwegen: wel tot zeven maal het normale. Wie zich in de sauna rustig houdt zal ook een nauwelijks andere ademhaling hebben. De omvangrijke ontspanning van de spieren in de sauna heeft vermindering van de stofwisseling en daarmee ook vermindering van het zuurstofgebruik tot gevolg.

Verbetering ademhalingswaarden
In tegenstelling tot wat mensen die de sauna niet kennen menen, haalt men door gebruik van de sauna juist dieper (en dus beter) adem. Bij onderzoek door longartsen kon herhaaldelijk een verbetering van ademhalingswaarden worden vastgesteld. Dit leidt ertoe dat ook astmatisch aangelegde mensen baat hebben bij de sauna. Het is nog nooit gebleken dat de plotselinge temperatuurswisseling nadelig werkt op het slijmvlies van de luchtwegen, mits men zich in de sauna aan de regels houdt en opwarmen en afkoelen in goede regelmaat en dosering toepast. Doet u sauna goed, dan kunt u opgelucht ademhalen. En aan die hitte is men snel gewend. Bij regelmatig bezoek vindt u het zelfs op de bovenste bank prettig.

Reuma

Kan reuma en een saunabezoek samen?
Is sauna goed of slecht voor reumapatiënten? Dat is een eenvoudige vraag, maar het antwoord is wat minder simpel. Dat komt omdat reuma moet worden onderscheiden in drie verschillende groepen van ziekten/klachten. Je hebt de gewrichtsontstekingsziekten, waarvan de belangrijkste is de reumatoïde artritis (chronische reuma). Er is een categorie degeneratieve gewrichtsafwijkingen (artrose) en je hebt de zgn.”weke-delen-reuma” (dat zijn klachten van het bewegingsapparaat zonder duidelijke gewrichtsafwijkingen, maar soms afwijkingen aan pezen, spieraanhechtingen en slijmbeurzen). Het meest bekend in deze categorie zijn de nek-schouderklachten, tenniselleboog, lage rugpijn en fibromyalgie. De klachten en het ziekteverloop, alsmede de medische behandeling, verschilt sterk in deze verschillende categorieën. Wat voor de ene patiënt heilzaam kan zijn, werkt voor de ander averechts. En dat geldt ook voor het spel van warm en koud in de sauna.

Zowel gunstige als ongustige effecten
Hoewel er weinig literatuur te vinden is in de wetenschappelijke medische literatuur van de laatste tien jaar over het onderwerp “Reuma en sauna” kan in zijn algemeenheid wel gesteld worden dat voor de chronische ontstekings-ziekten (reumatoïde artritis) de sauna een pijnstillend effect kan hebben. Ook bij artrose-patiënten zijn gunstige effecten van sauna op stijfheidsklachten bekend. Bij patiënten met “weke-delen-reuma” zijn zowel gunstige als ongunstige effecten bekend. Vooral de toename van pijnklachten een dag na de sauna komt voor. Een remedie voor deze categorie zou zijn na de sauna juist goed af te koelen, terwijl voor andere categorieën te grote koudeprikkel moet worden vermeden.

Nog veel onderzoek moet worden gedaan
Op het internationale saunacongres in Japan maakte dr. Milos Matej van het Balneologisch onderzoeksinstituut in Bratislava gunstige resultaten bekend van de invloed van sauna bij reuma-patiënten, en met name bij lijders aan het syndroom van Bechterev. Mensen met reumaklachten doen er in alle gevallen goed aan hun saunabezoek zo in de richten dat zij zich er prettig bij voelen. Overigens: het is verstandig vooraf met de behandelend arts over uw saunabezoek te spreken.

Spataderen

Kunnen spataderen uw saunabezoek belemmeren?
In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat beginnende spataderen geen belemmering zijn voor een saunabezoek. Hebt u er echter dermate last van dat de dokter u bijvoorbeeld verbiedt om in de zon te gaan zitten met uw benen dan doet u er goed aan ook maar niet naar de sauna te gaan.

Aambeien
Datzelfde geldt voor aambeien (ook een vorm van spataderen). Hebt u daar van tijd tot tijd in geringe mate last van, dan hoeft u de sauna niet te mijden. Omdat u in de saunacabine toch altijd op uw eigen badlaken zit is dat ook niet bezwaarlijk voor uw mede-saunagangers. Maar ook hier geldt: hebt u er dermate veel last van dat bij het minste of geringste erge bloedingen optreden dan is het ook beter niet naar de sauna te gaan. Waar de grens ligt, voelt u meestal zelf wel aan.

Ontstaan van spataderen
Spataderen zijn verwijdingen in de bloedvaten in (hoofdzakelijk) de beenaderen. Hierdoor functioneren de in de ader aanwezige kleppen onvoldoende zodat de bloedtoevoer uit been en voet naar het hart toe wordt belemmerd. Spataderen komen in allerlei variaties voor. Het ligt eraan in welke mate de aderwand verslapt is. Meestal beginnen bij spataderen de aandoeningen door een verslapping van het bindweefsel van de verbindingsader. Deze ader gaat zich verwijden tengevolge van de verslapping en bevat dus meer bloed. Hierdoor ontstaat een hogere druk op de wanden van de oppervlakkig en dieper gelegen beenader vlak boven de kleppen in deze aderen. Omdat de oppervlakkig gelegen beenader minder natuurlijke steun ontvangt ontstaan stuwingsplekken, zichtbaar aan blauwachtig gekleurde knobbels. Wanneer twee opeenvolgende verbindingsaderen zijn verwijd, ontstaat dikwijls een spatader door verwijding van de oppervlakkige beenader over een afstand tussen twee verbindingsaderen, waarbij als regel de bovenste vaatklep zal gaan lekken. En de last die dat allemaal veroorzaakt hoeven we niemand die er zelf mee te maken heeft te vertellen.

Altijd oppassen geblazen
Het blijft voor de man of vrouw die aanleg heeft voor spataderen altijd oppassen geblazen. En dat blijft het ook in de sauna. Bij een ernstige vorm van spataderen waarbij soms ook nog een wat beschadigde binnenkant van de ader voorkomt kan zich nl. gemakkelijk een bloedstolsel ontwikkelen. In de sauna wordt de bloedcirculatie gestimuleerd en het risico dat zo’n bloedstolsel dan losschiet en een embolie veroorzaakt is niet denkbeeldig.

Bron: De Nederlandse Sauna Vereniging